Nieuwbouw plan “Victoria”

Nieuwbouw plan “Victoria” – Asperen.

Opdrachtgever : Bouw- en aannemingsbedrijf Chr. van Arnhem & Zn. - Culemborg.
Disciplines : grondwerk – rioolwerk – straatwerk.
Oplevering : juni 2017.

20 Woningen plan “Victoria” te Asperen

Begin april 2017 heeft Gebr. van Santen B.V. een start gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het woonrijp maken van het terrein voor de nieuwbouw van 20 woningen op het plan “Victoria’ te Asperen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Het woonrijp maken van het terrein gelegen tussen de Voorstraat t/m de Stadswal en de parkeerplaatsen aan de Voorstraat te Asperen.
• Voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van het straatwerk.
• Het aanbrengen van kolken en aansluiten.
• Het aanbrengen van de bestrating met gebakken materiaal, opsluitbanden etc. geheel volgens programma van eisen.
• Openbare Ruimte van de Gemeente Lingewaal.
• Het aanbrengen van porfierkeien en betonnen sierpalen.
• Het aanbrengen van tuingrond ten behoeve van de tuinen van woningen en de perken bij de parkeerplaatsen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
 0345 - 512 200

of