Station

Station – Beesd

Opdrachtgever : Gemeente Geldermalsen. Disciplines : grondwerk – rioolwerk – straatwerk. Oplevering : oktober 2013.

Herinrichting Station Beesd

In de periode juli 2013 tot en met oktober 2013 heeft Gebr. van Santen B.V. gewerkt aan de herinrichting van het station in Beesd en de directe omgeving aldaar. Het werk is in 2 fases uitgevoerd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Het uitvoeren van grondwerkzaamheden. • Het verwijderen en aanbrengen van kolken. • Het verwijderen van elementverhardingen. • Het aanbrengen van diverse nieuwe elementenverhardingen. • Het aanbrengen van markeringen / bebording. • Het aanbrengen van straatmeubilair. • Het aanbrengen van groenvoorzieningen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op 0345 - 512 200

of