Ontwikkeling plan “Sprokkelenburg”

Ontwikkeling plan “Sprokkelenburg” – Culemborg.

Opdrachtgever : Gemeente Culemborg.
Disciplines : grondwerk – rioolwerk – straatwerk.
Oplevering : juni 2017.

Bouwrijp maken “Sprokkelenburg” te Culemborg

Van begin juli 2016 tot en met juni 2017 heeft Gebr. van Santen B.V. gewerkt aan de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken van het terrein ‘Sprokkelenburg’ te Culemborg. Het werk diende gefaseerd te worden uitgevoerd. Het werk ligt in de wijk Sprokkelenburg en betreft de straten Sprokkelenburglaan, Sprokkelenburgpad en Achterlaan. Deze wijk is gelegen tussen de wijk De Hond en het stadspark de Plantage.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Het graven en verbreden van de watergangen.
• Het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden.
• Het aanbrengen van bronbemaling.
• Het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel.
• Het plaatsen van een pompput.
• Het aanbrengen van een persleiding.
• Het aanbrengen van verhardingen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
 0345 - 512 200

of