Laeken van Burenstraat

“Laeken van Burenstraat” - Leerdam.

Opdrachtgever : Gemeente Leerdam.
Disciplines : grondwerk – rioolwerk – straatwerk.
Oplevering : november 2016.

Rioolrenovatie “Laeken van Burenstraat” te Leerdam

In de periode september 2016 tot en met november 2016 heeft Gebr. van Santen B.V. gewerkt aan de uitvoering van de rioolrenovatie werkzaamheden in de Laeken van Burenstraat te Leerdam. Het uit te voeren werk is gelegen in Leerdam wijk West.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Het toepassen van de vereiste verkeersmaatregelen.
• Het verwijderen van de bestaande verhardingen.
• Het verwijderen van de bestaande riolering.
• Het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel.
• Het vernieuwen van de huisaansluitingen tot aan de voorgevels.
• Het aanbrengen van een puinfundering.
• Het aanbrengen van diverse nieuw bestratingsmateriaal.
• Het herstellen van de verhardingen en aanbrengen drempelplateau’s.
• Verrichting van bijkomende werkzaamheden.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
 0345 - 512 200

of