Nieuwbouw plan “Laantje van Van Iperen, Hof 3 en 4”

Nieuwbouw plan “Laantje van Van Iperen, Hof 3 en 4” - Leerdam

Opdrachtgever : VABO ontwikkeling i.c. Looije Vastgoed – Culemborg.
Disciplines : grondwerk – rioolwerk – straatwerk.
Oplevering : januari 2017.

Bouw- en woonrijp maken Laantje van Van Iperen, Hof 3 en 4” te Leerdam”

In de periode december 2015 tot en met januari 2017 heeft Gebr. van Santen B.V. gewerkt aan de uitvoering ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van Hof 3 en 4 in het Laantje van Van Iperen te Leerdam. Het werk is in 2 fases uitgevoerd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden.
• Het aanbrengen van puinfundering.
• Opbreekwerkzaamheden van diverse verhardingen.
• Het aanbrengen van nieuw gescheiden rioolstelsel.
• Hat aansluiten van de huizen op dit riool.
• Het aanbrengen van kolken en aansluiten op het riool.
• Het aanbrengen van diverse elementverhardingen en kantopsluitingen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
 0345 - 512 200

of