Het Woud

“Het Woud” - Ingen

Opdrachtgever : Gemeente Buren.
Disciplines : grondwerk – rioolwerk – straatwerk.
Oplevering : december 2014.

Bouwrijp maken Het Woud te Ingen (EMVI)

In de periode oktober 2014 tot en met eind december 2014 heeft Gebr. van Santen B.V. gewerkt aan het bouwrijp maken van ‘Het Woud’ te Ingen. Het project is verworven op basis van EMVI. Het werk is in 2 fases volledig volgens Plan van Aanpak gerealiseerd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Het uitvoeren van voorbereidende maatregelen ten aanzien van betrokkenen.
• Het plaatsen van omleidingen, afzettingen en bebording.
• Opbreekwerkzaamheden van diverse verhardingen.
• Het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden.
• Het aanbrengen van nieuw HWA en DWA hoofdriool.
• Het vernieuwen van de huisaansluitingen.
• Het aanbrengen van elementverhardingen en kantopsluitingen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
 0345 - 512 200

of