Entree Lanxmeer

Entree Lanxmeer - Culemborg

Opdrachtgever : Gemeente Culemborg.
Disciplines : grondwerk – rioolwerk – straatwerk.
Oplevering : november 2016.

Bouw- en woonrijp maken “Entree Lanxmeer” te Culemborg

In de periode januari 2015 tot en met november 2016 heeft Gebr. van Santen B.V. gewerkt aan het bouw- en woonrijp maken van de Entree Lanxmeer te Culemborg. Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Lanxmeer aan de Parallelweg Oost, tussen het Ed Hoornikhof en de Anna Blamanweg te Culemborg.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden en het plaatsen van bebording en afzettingen.
• Het verrichten van diverse grondwerkzaamheden.
• Het aanbrengen van bronbemaling.
• Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond.
• Het opnemen van elementverhardingen en kantopsluitingen.
• Het aanbrengen van een driedelig rioolstelstel.
• Het aanbrengen van diverse elementverhardingen en kantopsluitingen.
• Het uitvoeren van bijhorende en bijkomende werkzaamheden.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
 0345 - 512 200

of