Dijkpark

Dijkpark - Leerdam

Opdrachtgever : Gemeente Leerdam.
Disciplines : grondwerk – rioolwerk – straatwerk.
Oplevering : mei 2016.

Herinrichting “Dijkpark” te Leerdam”

In de periode oktober 2015 tot en met mei 2016 heeft Gebr. van Santen B.V. gewerkt aan de herinrichting van het Dijkpark gelegen aan de Lingedijk te Leerdam. Het werk is in meerdere fases uitgevoerd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Het uitvoeren van diverse verkeersmaatregelen.
• Verwijderen van asfalt inclusief de puinfundering.
• Verwijderen en afvoeren van puinhoudende / verontreinigde grond (sanering).
• Het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden.
• Het verwijderen van bestaande verhardingen.
• Het aanbrengen van straatkolken.
• Het in het werk storten van betonband.
• Het aanbrengen van diverse elementverhardingen en kantopsluitingen.
• Het aanbrengen van open grasklinkers ten behoeve van voetpad.
• Het aanbrengen van graszaad ten behoeve van het gazon.
• Het plaatsen van speeltoestellen, afvalbakken, straatmeubilair, etc…

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
 0345 - 512 200

of