Nieuwbouw plan “Buitens”

Nieuwbouw plan “Buitens” Hof 2 te Leerdam.

Opdrachtgever : Bouw- en aannemingsbedrijf Chr. van Arnhem & Zn. - Culemborg.
Disciplines : grondwerk – rioolwerk - straatwerk.
Oplevering : april 2018.

20 Woningen “Laantje van Van Iperen, Hof 2” te Leerdam

Medio juni 2017 heeft Gebr. van Santen B.V. een start gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Het opschonen van de bouwput na het aanbrengen van de boorpalen en aanbrengen van een zandlaag als bodemafsluiter.
Na aanbrengen fundering het aanvullen met grond en aanbrengen strook zand rondom.
Het aansluiten van de riolering HWA en VWA van de woningen / garages op de aanwezige uitleggers van het hoofdriool tot op de erfgrens.
Het terrein woonrijp maken door het maaiveld vlak op te leveren.
Naar de garages van de woningen 2 banen tegels aanbrengen vanaf de erfgrens tot aan de garagedeur.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
 0345 - 512 200

of