Buitenhuizenpoort

“Buitenhuizenpoort” - Buren

Opdrachtgever : Gemeente Buren.
Disciplines : grondwerk – rioolwerk – straatwerk.
Oplevering : december 2015.

Vervangen riolering Buitenhuizenpoort te Buren (EMVI)

In de periode oktober 2015 tot en met eind november 2015 heeft Gebr. van Santen B.V. gewerkt aan de vervanging van de riolering in de Buitenhuizenpoort te Buren. Het project is verworven op basis van EMVI. Het werk is in 3 fases volledig volgens Plan van Aanpak gerealiseerd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Het uitvoeren van voorbereidende maatregelen ten aanzien van betrokkenen.
• Het plaatsen van omleidingen, afzettingen en bebording.
• Het openbreken van asfalt en gebakken klinkers.
• Het verwijderen van het oude betonriool en het aanbrengen van nieuwe gresriool.
• Het maken van de huisaansluitingen.
• Het opnieuw dichtstraten met uitkomend materiaal.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
 0345 - 512 200

of