Over Ons

Gebr. van Santen B.V.

Gebr. van Santen B.V. is een civiel technisch aannemingsbedrijf. De centrale ligging in het westen van de Betuwe maakt het mogelijk om efficiënt te werken in midden Nederland. Onze hoofdactiviteiten zijn de aanleg en onderhoud van wegen, grondwerk, straat- en rioleringswerk, variërend van een complete rioolrenovatie tot het aanleggen van huisaansluitingen en het verhelpen van rioolverstoppingen.

Dit doen wij ondermeer voor regionale gemeenten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en particuliere opdrachtgevers.
Binnen ons bedrijf streven wij voortdurend naar een snelle en flexibele opstelling naar onze klanten, wordt er met korte lijnen tussen betreffende afdelingen gewerkt met een ervaren en gemotiveerd team dat over ruime vakkennis beschikt.

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieubeleid

Gebr. van Santen B.V. heeft een management beheerssysteem waarin de aspecten Kwaliteit NEN-EN-ISO-9001 (2008), Veiligheid, Milieu en Gezondheid (VCA**) zijn geïntegreerd.

Onze opdrachten worden uitgevoerd volgens vastgestelde processen, waarbij er een continue controle wordt uitgevoerd en verbeteringen worden geïmplementeerd.

Veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. Waar mogelijk wordt zwaar fysiek werk verlicht door gebruikmaking van mechanische hulpmiddelen. Voor ons vanzelfsprekend wordt er alleen met veilig, goedgekeurd materieel en gereedschap gewerkt.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
 0345 - 512 200

of